Тайната на дълголетието Здрава компания Продуктите на 21 век Колко струва здравето Здрав бизнес Здрав дух в здраво тяло Čeština

Как да изградим здрав бизнес


Как да изградим здрав и доходоносен бизнес

 

Задавали ли сте си някога въпроса как вие самите може да станете по-ценен ресурс за своя МЛМ бизнес или за вашите потенциални и бъдещи партньори?

 

Какво ще стане, ако вие самите научите и знаете повече за продуктите? Ами тогава Вие ще бъдете много по-интересен и убедителен за всички потенциални и бъдещи Ваши партньори (дистрибутори), които имат желание да запазят здравето си и това на своите близки.

 

А какво ще стане, ако станете експерт в мотивацията на хора? Тогава ще бъдете много по-атрактивен за онези, които имат нужда да изпълнят живота си и това, с което се занимават с повече положителна енергия.

 

Какво ще стане, ако овладеете маркетинга и техниките на продажби по-добре? За хората, които имат сериозни намерения за изграждане на собствен бизнес Вие ще бъдете неоценим наставник и помощник.

 

Ключът към истинския мрежов маркетинг е в способността на всеки да стане “по-добър Аз.” 

 

Хората търсят познания, напътствия, мотивация, разбиране и други полезни качества. Къде могат да ги намерят?

  •   Във всеки случай не при така наречените лидери, които изоставят всичко, с което се захванат, само заради дребни проблеми.

 

  •   Не и при хората, които спират да учат след като завършат училище.

 

  • Още по-малко при онези, които смятат, че са достигнали върха на познанията и потенциала си и твърдят, че тях никой не може да ги научи на нищо повече.Шансът да изградите здрав и доходоносен бизнес е много по-голям, когато сте интересен и ценен за колкото се може по-голям кръг от хора.

 

 

Когато аз се замисля за “изначални ценности”, в съзнанието ми изникват принципи като

  • честност
  • упорита работа
  • почтеност
  • доброжелателност и др.

Според мен това са водещите принципи и ако се прилагат винаги, водят до големи успехи в бизнеса и в личния живот

Във Вашия бизнес мрежите Ви гледат към Вас за пример и насока. В повечето случаи е лесно да се придържаме към изначалните принципи.

Вярно е, че можем да постигнем краткосрочни облаги, като кривнем от “правия път”. Краткосрочните, кухи облаги не предлагат нищо повече от пясъчни основи за бизнеса ни. Трябва да градите всичко на твърдата като скала основа на изначалните ценности. И когато вятърът и дъждът на трудностите забрулят бизнеса ви, както неизбежно се случва, ще успеете да се справите, защото хората около вас са част от бизнеса ви, благодарение на тези ценности.

 Vision ви предлага страхотната възможност . Няма нужда от хитрини и напускане на “правия път”, защото продуктите и маркетинговият план са уникални. Те не се нуждаят от хитруване, придържайте се към изначалните ценности и ще си изградите бизнес   с Vision, който ще ви осигури добри доходи и сигурна пенсия.

 

 

ИСТОРИЯТА С БИСЕРНА МИДА

Да предположим, че вие сте професионален ловец на бисери и си седите на края на морето. Всеки час аз ви давам по една кофа, в която има по сто миди. Между стоте миди има пет, в които има бисер. Като професионалист вие вземате първата мида, отваряте я и виждате, че е празна. След това внимателно я затваряте, хващате я в ръце, за да я държите топла, и след това седите там с дни на ред, като се надявате, че в нея ще се образува бисер. Това ли ще направите? Разбира се, че не. Вие ще изхвърлите празната мида, след това ще вземете друга, после още една, и така, докато намерите някоя, в която има бисер.
Повечето дистрибутори обаче се отнасят към познатите си като към празната мида. Вместо да потърсят перспективен кандидат, те продължават да се надяват, питат, правят посещения и се молят на едни и същи хора седмици наред. Могат да поканят един човек 17 пъти на срещи за представяне на продуктите или възможностите. Такива дистрибутори работят твърде дълго с "празните миди".

 

 Тайната на спонсорирането не е в убеждаването, а в естествения подбор, който се получава при голям брой срещи.

 

Бързо ще се уморите и обезкуражите, като работите с едни и същи "празни миди". Вашата работа като човек, който се занимава професионално със спонсориране, е да стигнете до тези хора, които наистина искат да бъдат дистрибутори. Много по-лесно е да предложите на 10 човека и измежду тях да намерите заинтересуван, който има желание за работа, отколкото да убедите един нежелаещ и незаинтересуван да работи.


 

"ОРЕЛЪТ И МЕДУЗАТА"
Имало едно време две яйца, които си говорели какви искат да станат, когато се излюпят. Първото яйце казало: "Аз искам да стана медуза. Медузата само си плува във водата и не трябва да взема никакви решения. Теченията в морето я носят насам-натам, така че не трябва да прави и  планове. Морската вода, която минава край нея й носи храната ­ каквото й донесе морето, това и получава, нито повече, нито по-малко. Това е живот тъкмо за мен. Може и да е ограничен, но пък няма отговорности, няма решения, само едно сладко съществуване, зависещо от морето.

Второто яйце казало: "Това за мен не е живот. Аз искам да бъда орел. Орелът е свободен, той лети където пожелае и прави каквото иска. Наистина, той сам си набавя храната с лов и от решенията му зависи неговото оцеляване, но затова пък може да лети високо, колкото планините. Орелът не зависи от никого, други зависят от него. Не искам нищо да ме ограничава. Не искам да бъда роб на морето.
Затова съм готов да заплатя с усилията, които се изискват, за да размахва
м крила и да живея живота на орела."
Какво предпочитате да бъдете ­ медуза или орел? Тази история има ефект върху дистрибутори, които са се оставили на течението, самодоволни са и се задоволяват с малко.Тя ще ги накара да се почувстват нещастни от това, че живеят с трохите, подхвърляни им от другите, и ще ги мотивира да градят собствената си съдба.

  

Готови ли сте?

 

Отговорете си на въпросите:

1.      Харесват ли ви стабилността и почтеността на Vision?

2.    Бихте ли използвали продуктите на Vision? А вашите близки и познати?

3.    Имате ли желание да положите усилия, за да постигнете успех?

 Ако отговорът ви е "да", започнете още сега!

 

 

начало

 
© 2009 «Vision»
Designed by Fractalla studio