Тайната на дълголетието Здрава компания Продуктите на 21 век Колко струва здравето Здрав бизнес Здрав дух в здраво тяло Čeština

Пътят от природата до потребителите

Какво представлява на практика технологичният процес, започващ с доставката на суровините и завършващ с появата на готовите опаковки върху конвейра?

Доставената суровина преминава през фаза на 10 дневна карантина, по време на която се съхранява в три последователни зони с различни температури - 4'С, 15'С и нормална температура. По време на карантината се анализира състава на суровината, проверява се нейната микробиологичната чистота и токсикологична безопасност. Еталоните се съхраняват в специални контейнери и чрез тях се сверява качеството на взиманите за анализ проби.

След проверка на качеството суровината постъпва в производството. Първият етап включва раздробяване на растителната суровина в нискотемпературна среда. Този процес се нарича криодробене (от английското "криогриндинг"). Дробенето при ниски температури в атмосфера на неутралeн газ - азот - дава възможност да се сведат до минимум загубите на ценни активни компоненти, като флавоноиди и витамини.

След раздробяването, полученият груб прах се пресява, за да се отстранят остатъчните ненужни влакна, след което той постъпва в контролно-аналитична лаболатория, където още веднъж се изследват микробиологичната му чистота и токсикологичната му безопасност. Ако материалът отговаря на всички изисквания, то той се включва в следващия етап. Изходните съставки се поставят в определени пропорции в смесител и внимателно се смесват до получаването на хомогенна маса. Целият процес е автоматизиран и компютърно контролиран, което позволява да се постигне постоянен състав на всяка капсула.

В следващия етап получената смес се въвежда в капсулите с помощта на автоматичен капсулопълнител, снабден с компресионни дозатори. В тези производствени помещения санитарните изисквания са особено строги. Дозаторите осигуряват точно определено количество прахова смес във всяка една от капсулите, а капсулопълнителят е снабден с устройство за сортиране на капсули, което позволява да се отделят празните, повредените и неправилно напълнените капсули с помощта на центрофугиране.

При последния етап капсулите се разфасоват и опаковат във флакони с помощта на автоматичен конвейр. На изхода на опаковъчния конвейр, на всеки 30 минути се отделят проби за финален контрол: проверява се количеството на капсулите във флакона, дозировката, качеството на опаковката.

Трябва да се отбележи, че продуктите с триъгълника на VISION биха могли да се появят само тук. За производството на БАД по уникални рецепти са необходими уникални технологии.

 

Малко история


                      

Основен стратегически партньор на компания VISION е най-крупният фармацевтичен концерн «Arkopharma», съвместно с който «Vision» построи свой собствен завод «Nutripharma» в Ирландия.

През 1980 г. френският доктор Максимилиан Ромби открива фармацевтична лаборатория и я назовава Arkopharma. Първият препарат, който е създаден тогава, получава името Arkocaps. Това са капсули, които съдържат надробени растения. Продуктът веднага започва да се търси и става популярен сред французите. През първите две години са продадени капсули за над 8 млн. евро. Тогава в Arkopharma работят 166 човека.

 

А след три години се случва онова, което определя бъдещия успех на Концерна и завинаги прикрепя към неговото име званието ЛИДЕР.

 

Става дума за внедряване на нова технология - технология на раздробяване на растенията чрез замразяване. Методът на "криодробенето" е know-how на Концерна. Той представлява раздробяване на фито-суровината в среда на течен азот при ниска температура(-196С). Това позволява да се запазят невредими всички активни съставки на растението. Освен това се достига и до оптималния размер на прашинките. Внедряването на такова know-how води до преоборудване на производствените линии и прилагане на високотехнологични компютърни системи, използвани за контрол и управление на програмно обезпечение SAP. 

 

Благодарение на успеха на младия, но много деен Концерн Arkopharma, Министерството на здравеопазването на Франция признава през 1986г. фитотерапията за един от дяловете на медицината и разработва законодателни изисквания към производителите на растителни фармацевтични препарати. По този начин пред доктор Ромби и неговите съмишленици, които работят в Концерна и са вече 345 човека, се откриват широки хоризонти. И ако в сравнение с 1980г. броят на сътрудниците се е увиличил два пъти, за първите две години след приемането на реформите в здравеопазването на Франция стокооборотът на Arkopharma се увеличава        с 4 пъти. Биват открити филиали на Концерна в Испания, Италия, САЩ, Великобритания. Световно признание получава продуктовата линия Arkofluids-капсули ,съдържащи масла .

В началото на 90-те Arkopharma си позволява не само да открива нови филиали отвъд Ла Манша и Атлантика, но и да купува компании-конкуренти. По този начин са закупени Homeopathie Ferrier, Laboratories Phytodif, ICC Veterinary Company, Oakmont, Laboratories Homeopathie Compexe(Lhc), Nutrasense Australia Pty Ltd. Nutrasense, PAD, Phyto Pharma Medica и други.

Но все пак най-ярката страница от четвъртвековната история на Концерна е през 1996г. През тази година Arkopharma излиза на Парижката Фондова Борса и се ражда многообещаващото сътрудничество с младата компания VISION. Arkopharma започва да произвежда биологично активни добавки по формули, принадлежащи на VISION.

 

Аркофарма - лаборатория за високи технологии

     В основата на философията на компанията лежат принципите на холестическата медицина (от гръцката дума "holos", която означава глобален, всецял), същността на която се заключава в подхода към организма като единно цяло През 1982 г. компанията получава статут на фармацевтична лаборатория, ръководител на която е доктор Макс Ромби. През 1986 г. Министерството на здравеопазването на Франция официално признава фитотерапията като едно от направленията на медицината и е въвело лицензиране на дейностите, свързани с производството на фармацевтични продукти на растителна основа. През 1987-1988 г. Аркофарма учредява четири дъщерни предприятия в Испания, Италия, САЩ и Великобритания.

     Ежегодни показатели

 • Растения, използвани за приготвяне на продуктите - 500 тона
 • Прахообразни и маслени капсули - 1,5 милиарда
 • Таблетки - 11 тона
 • Козметични средства - 1 500 тона
 • Количество опаковки в:
  • Капсули и таблетки - 30 милиона бройки
  • Епруветки и пакетчета - 4 милиона бройки
  • Разни - 13 милиона бройки

     Вярна на своята традиция, Аркофарма продължава да търси възможности да помага на хората да се грижат за своето здраве, като разработва нови уникални продукти.

начало
© 2009 «Vision»
Designed by Fractalla studio